DE WINKEL STAAKT DE VERKOOP VAN NICOTINEPRODUCTEN
Verzenden naar
Netherlands
Netherlands
De invloed van snus op je tanden

Waarmee moet rekening worden gehouden als tabak in het vliegtuig moet worden meegenomen?

In principe kunnen particulieren binnen de Europese Unie zoveel kopen en meenemen als zij willen.


Dit geldt echter alleen indien de goederen uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd zijn en niet voor wederverkoop.


Belastingen (BTW en verbruiksbelasting) zijn inbegrepen in de aankoopprijs van de goederen in het land waar u ze hebt gekocht. Dit betekent dat er geen betalingen meer hoeven te worden verricht in een ander EU-land.


De douaneautoriteiten van de Europese Unie kunnen echter verschillende elementen controleren om na te gaan of de goederen die de persoon vervoert werkelijk voor persoonlijk gebruik zijn.


Dit gebeurt bijvoorbeeld door na te gaan of de eigenaar van de goederen voor een handelsonderneming werkt of er eigenaar van is, of de douane controleert de hoeveelheid van de vervoerde goederen. Dit gebeurt vaak op de luchthaven.


De EU is een gemeenschappelijke economische ruimte en een douane-unie. Het beginsel van het vrije verkeer van goederen is derhalve in de gehele Europese Unie van toepassing.


Indien de douaneautoriteiten echter vermoeden dat de vervoerde goederen niet voor persoonlijk gebruik bestemd zijn, kan een bagagecontrole worden uitgevoerd.


Het gaat meestal om luxegoederen zoals tabak, sigaretten, sigaren of alcohol. Het is dus van belang de facturen of kwitanties te bewaren om ze bij de douane te kunnen tonen.


Deze kunnen dienen als bewijs dat zij alleen door de particulier worden gebruikt. Indien het bewijs niet toereikend is, kunnen de douaneautoriteiten de betrokkene vragen douanerechten te betalen of kunnen zij de goederen in beslag nemen.


De douanevoorschriften voor luxe levensmiddelen zijn bij reizen binnen de EU ruimer dan de douanevoorschriften bij reizen buiten de EU.


Er zij ook op gewezen dat personen jonger dan 18 jaar geen recht hebben op belastingvrije invoer van tabak of andere stimulerende middelen zoals alcohol.

Kwantitatieve beperkingen bij in- en uitvoer van tabaksproducten

Per persoon mogen 800 sigaretten, 400 cigarillos (sigaren van niet meer dan 3 gram per stuk), 200 sigaren en 1 kg tabak worden in- en uitgevoerd.


Deze hoeveelheden kunnen worden gecombineerd zolang de maximumhoeveelheid niet wordt overschreden. De maximumhoeveelheid kan van land tot land verschillen.


Voorzichtigheid is echter geboden wanneer men het land binnenkomt vanuit bepaalde gebieden van EU-landen, zoals de Canarische Eilanden, het eiland Helgoland of de Franse overzeese departementen.


Voor deze gebieden gelden de douaneregels voor NIET-EU-landen, althans voor luxe levensmiddelen, aangezien daar geen tabaksaccijns wordt geheven.


Indien de betrokkene naar de Europese Unie terugkeert uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten, gelden in het algemeen dezelfde regels als voor een vlucht uit een niet-EU-land.


Er zijn geen aparte douanevoorschriften voor reizen naar de VS.


In het algemeen geldt voor goederen die uit het buitenland komen, ongeacht of het om een EU-land gaat of niet, een maximale reiskostenvergoeding van 430 euro.


Als deze limiet wordt overschreden en het product nog steeds legaal in het land moet worden ingevoerd, moet een forfaitaire belasting van 17,5% worden toegevoegd tot een waarde van 700 euro.


Als de goederen nog duurder zijn, moeten zij door de douane worden ingeklaard. Hiervoor worden douanerechten en omzetbelasting bij invoer betaald. Deze douanerechten bij invoer zijn afhankelijk van het EU-land waarin de goederen worden ingevoerd.

Bestaat er een verbod op de invoer van tabak in Duitsland?

Alle tabaksproducten zoals pruimtabak, snuiftabak of sigaretten kunnen legaal worden ingevoerd. Zelfs snus, de orale tabak die uit Zweden komt en in Duitsland verboden is, mag erdoor geroerd worden.


In Duitsland mag dit product niet worden gekocht of verkocht. Snus kan echter nog steeds worden geconsumeerd, maar het wordt vaak niet legaal verkregen, aangezien handel streng verboden is.


Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan de door de douane vastgestelde voorschriften. Ook hier geldt de maximumhoeveelheid tabak.


Als dit niet wordt overschreden en kan worden aangetoond dat de snus uitsluitend voor persoonlijk gebruik is, kan deze zonder problemen in Duitsland worden ingevoerd.


In het geval van tabaksproducten zoals snus, pruimtabak of snuiftabak is het gebruikelijker dat er controles plaatsvinden.


Binnen de EU is handel streng verboden, maar consumptie is toegestaan. Slechts enkele landen verbieden ook de consumptie. Singapore, bijvoorbeeld, is een van hen.


Het is verboden het land binnen te komen met snus in de handbagage of zelfs in een koffer. Indien wordt getracht het product in te voeren, riskeert de betrokkene zware boetes van ongeveer 2000 US dollar.


Zelfs als de persoon erin slaagt de snus te importeren, kan hij of zij nog steeds worden vervolgd voor het gebruik ervan.