Shipping To
United States
United States
Snus Wirkung

Snus effect - Waarom gebruiken zoveel atleten het?

Snus is een rookloos tabaksproduct dat tussen de lip en het tandvlees wordt geduwd.


Het is afkomstig uit Scandinavische landen zoals Zweden of Noorwegen.


Het bestaat in wezen uit fijngemalen tabak, die wordt vermengd met water, zout, aroma's en bevochtigingsmiddelen. Tabak bevat van nature nicotine.


Het zout in snus dient onder andere om de pH-waarde in de mond op peil te houden, wat de opname van nicotine bevordert. Ook worden munt en fruitsmaakjes toegevoegd.


Het product valt onder de Zweedse levensmiddelenwet en daarom gelden voor dit product dezelfde hoge kwaliteitsnormen als voor voedsel. Snus moet dus net zoals de meeste voedselverpakkingen worden voorzien van een houdbaarheidsdatum. De ingrediënten moeten ook worden vermeld op de verpakking.


De snus, vochtige pasta, is verpakt in kleine doorlaatbare zakjes. Deze worden ongeveer een kwartier tot 20 minuten onder de boven- of onderlip gedrukt of rechtstreeks in de mondholte geplaatst.


Gedurende deze tijd absorbeert het lichaam de nicotine die in de snus zit via het mondslijmvlies.

New in Store

Het effect in detail

Het zout houdt de pH-waarde in de mond op peil. Dit maakt het gemakkelijker om de nicotine in de tabak op te nemen.


Bij het gebruik van een snus-zakje wordt aanzienlijk meer nicotine opgenomen dan bij een sigaret - ongeveer drie keer zoveel.


Naast nicotine geeft de tabak ook de bijbehorende smaak af.


Aangezien de afzonderlijke zakjes direct achter de boven- of onderlip zitten, absorbeert het lichaam de vrijgekomen nicotine direct via het mondslijmvlies.


Van daaruit komt het eerst in het bloed en dan in de hersenen. Bij snus komt de nicotine langzamer in het bloed dan bij het roken van een sigaret.


De nicotineconcentratie daalt echter ook langzamer.


Zodra het de hersenen bereikt, werkt het in op het beloningscentrum, wat zeer snel een aangenaam gevoel bij de gebruiker teweegbrengt.


De nicotine in tabak kan zowel een stimulerend als een kalmerend effect hebben. Als het een kalmerend effect heeft, komt dat doordat de hersenen verschillende stoffen afscheiden - waaronder dopamine.


Dit is een signaalstof die de consument een ontspannen en tevreden gevoel geeft.


Als snus een stimulerend effect heeft op de consument, dan komt dat door het verhoogde nicotinegehalte. De hoeveelheid nicotine is immers gelijk aan drie sigaretten.


Wetenschappers en consumenten spreken zelfs van een sterke high binnen een paar seconden.


Dit zorgt er ook voor dat het lichaam meer adrenaline vrijgeeft. Dit verhoogt de polsslag en de bloeddruk, terwijl het gevoel van stress afneemt.


Dit betekent dat u zich na inname van het product klaarwakker, geconcentreerd en ontspannen tegelijk voelt.


Na enige tijd kan de gebruiker zelf bepalen welk effect hij wil bereiken. Grotere doses nicotine geven de persoon een oppepper, kleinere doses hebben een ontspannend effect.


De hoeveelheid nicotine dat wordt opgenomen is afhankelijk van de sterkte. Zo zijn er lichte en sterke varianten. De inname hangt dus af van hoeveel er wordt genomen - hoe vaak het wordt genomen, hoe groot de porties zijn en hoe lang de snus in de mond wordt gehouden.


Maar zelfs als dezelfde snus op hetzelfde moment wordt geconsumeerd, zal de absorptie van de actieve ingrediënten in de snus door verschillende mensen verschillend zijn als gevolg van verschillen in de individuele biologie en chemie.


De consumptie van snus is afgeraden tijden de zwangerschap en tijdens de borstvoeding. Consumptie in deze periode kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij foetussen en kinderen.


Mensen met ernstige gezondheidsproblemen moeten snus ook vermijden, omdat de stoffen die het bevat, zoals nicotine in het bijzonder, de respectieve gezondheidsproblemen kunnen verergeren.

Effect geschikt voor atleten?

Volgens studies wordt snus bij meer dan 40 verschillende sporten geconsumeerd, bij sommige meer, bij andere minder.


Vooral supporters van sporten die raakpunten met Scandinavische landen hebben, maken echter veelvuldig gebruik van snus.


Een populair voorbeeld is ijshockey. Naar verluidt gebruikt een derde van de spelers in de hoogste divisie snus.


En natuurlijk fungeren professionals als rolmodel, zodat zelfs in de lagere leagues steeds meer ijshockeyspelers snus innemen voor de training of de wedstrijd. Maar een kwart van alle voetballers gebruikt dit product ook.


De reden hiervoor is het snel intredende effect. Zodra nicotine de hersenen binnendringt, wordt het een stof die de aandacht enorm verbetert en de reactiesnelheid verhoogt.


Vooral in sporten als voetbal en ijshockey zijn deze effecten wenselijk, omdat binnen korte tijd de juiste beslissingen moeten worden genomen.

Voordelen van snus - is het beter dan roken?

Snus heeft veel positieve aspecten, volgens verschillende onderzoekers en analisten van het Global Forum on Nicotine (GFN).


Door de rookloze tabak, zijn er geen passieve rokers. Dit betekent dat de gebruiker andere mensen in zijn omgeving geen schade berokkent.


Vooral omdat bekend is dat passieve rokers meer verontreinigende stoffen uit de rook binnenkrijgen dan de roker zelf.


Bovendien heeft dit product van alle niet voor roken bestemde tabak (zoals pruimtabak en snuiftabak) het kleinste risico wat long- en hart- en vaatziekten betreft.


Vooral wat de gezondheid betreft, heeft snusconsumptie aanzienlijk meer voordelen in vergelijking met sigarettenconsumptie.


Een epidemioloog en medisch statisticus legt uit dat snus 95% veiliger is dan sigaretten als het gaat om het risico op kanker.


Bij het consumeren van snus worden aanzienlijk minder schadelijke stoffen geabsorbeerd dan bij roken. Enerzijds is dit te danken aan het feit dat de consument bijna alle stoffen die in rook aanwezig zijn, bespaard blijven.


Ten tweede liggen deze voordelen ten grondslag aan het fabricageproces. Het verhittingsproces vermindert de vorming van tabaksspecifieke, potentieel kankerverwekkende nitrosaminen, die in vrij hoge concentraties aanwezig zijn in sommige andere soorten niet voor roken bestemde tabaksproducten.


Dit maakt snus een minder riskant alternatief voor rokers.


Vooral in Zweden is bewezen dat rokers overstappen op snus, maar dat snusers geen rokers worden.


Bovendien zegt de GFN dat een ander voordeel het stoppen met roken kan zijn.


Zweden, het land waar snus oorspronkelijk vandaan komt en waar het op grote schaal wordt geconsumeerd, levert wetenschappelijk bewijs voor deze stelling.


Daar zijn 500.000 Zweden binnen 20 jaar gestopt met regelmatig roken. Het totale percentage in de gehele Zweedse bevolking is ook lager dan in de meeste andere Europese landen.


In Europa rookt gemiddeld 30%. In Zweden minder dan 14% van de mannen en 19% van de vrouwen. Uiteraard speelt snus daarbij een rol.


Onderzoekers en analisten hebben vervolgens berekend dat ongeveer 320.000 sterfgevallen (veroorzaakt door sigarettenconsumptie) zouden kunnen worden voorkomen als heel Europa een snusconsumptie zou hebben die vergelijkbaar is met die van Zweden.