Skicka till
Sweden
Sweden
Beställ Mån-Fre före 14CET: Skickar idag!!
Deutschland Kautabak verbot

Pruimtabak kopen? - Verboden in Duitsland?

Pruimtabak is een stimulerend middel en wordt ook mondtabak of priem genoemd. Voorts behoort het samen met snuif, snus en nicotinezakjes tot de niet voor roken bestemde tabaksproducten.


De consumptie van dit product is wijdverbreid over de hele wereld. Het bestaat hoofdzakelijk uit bewerkte tabak met additieven. Het stukje tabak wordt in de mond gehouden. Als de smaak is uitgewerkt, wordt er op gekauwd of gezogen.


De tabaksrichtlijnen (TPD2) in Duitsland zijn in april 2014 gepubliceerd. In 2016 (mei) is de Tabaksproductenwet in werking getreden en al precies een jaar later is de kwestie van het verstrijken van de uitverkoopperiode van niet-conforme producten aan de orde geweest.


In juni 2020 stemde de Duitse jurisprudentie uiteindelijk in met het pruimtabaksverbod.


In Duitsland is tabak die kan worden gepruimd, maar eigenlijk vooral gewoon in de mond wordt gehouden, verboden. Dit is beslist door de Beierse administratieve rechtbank.


Veel tabaksindustrieën en -importeurs zijn er niet in geslaagd dit in Duitsland af te dwingen. Bijgevolg is de invoer, uitvoer en verkoop in Duitsland van snus, Thunder Frosted Chewing Bags en Thunder Chewing Tobacco verboden.


Een bakje Thunder, Siberia en Chain Saw
Deze producten komen uit Zweden en Denemarken. Hoewel zij het woord "kauwen" in hun naam dragen, zijn zij daar niet voor bedoeld. De zakken zijn immers gemaakt van doorlaatbare cellulose of een soort pasta.


Bovendien zorgt de presentatievorm in de cellulosezakjes ervoor dat de tabak veel langer in de mond kan worden gehouden.


Daardoor neemt het lichaam meer ingrediënten op dan bij klassieke pruimtabak het geval is. Het Staatsbureau voor Volksgezondheid en Voedselvoorziening had hiertegen jaren geleden al bezwaar gemaakt.


Het Europese Hof van Justitie is ook van mening dat nicotineproducten die bedoeld zijn om als pruimtabak te worden gezogen, in de toekomst niet zullen worden toegestaan. De pasta of het zakje zal immers nicotine afgeven, zelfs zonder dat erop gekauwd wordt.


De algemene tabaksrichtlijnen verbieden ook tabak voor oraal gebruik, mits de tabak niet bestemd is om te worden gerookt of gepruimd.


Deze voorschriften zijn niet alleen bedoeld om de gezondheid van de consumenten te beschermen, maar ook om te voorkomen dat jongeren later rokers worden door oraal gebruik.


Conventionele pruimtabak is niet aantrekkelijk voor kinderen en jongeren omdat het al lang bestaat en niet nieuw voor hen is.


Het enige wat in de mond gehouden mag worden zonder veel kauwen zijn nicotinezakjes. Dit komt omdat het tabaksvrije producten zijn.


Met uitzondering van snus, Thunder Frosted Chewing Bags en Thunder Chewing Tobacco zijn alle soorten niet voor roken bestemde tabaksproducten in de Europese Unie toegestaan.


Behoudens eventuele eisen inzake eenvormige consumenteninformatie, zoals gezondheidswaarschuwingen, mogen alle producten vrij in de handel worden gebracht.


Al deze verboden en waarschuwingen dienen om de bevolking te beschermen. Duitsland wil de gezondheid van alle mensen beschermen tegen de belangen van de tabaksindustrie.


Als gevolg daarvan is het tabaksgebruik gedaald. Ook wereldwijd is een daling te zien. Dit is het gevolg van de algemene maatregelen die de Internationale Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft voor tabakspreventie.


Dit is een nadeel voor de tabaksindustrie, die ernaar streeft in alle landen zoveel mogelijk tabak te verkopen en zo hoge winsten te behalen.


Als gevolg van dit belangenconflict tussen het gezondheidsbeleid in Duitsland en de tabaksindustrie zijn er altijd geschillen en beschuldigingen die voor de rechter moeten worden uitgevochten.


De tabaksindustrie heeft haar eisen echter nooit kunnen afdwingen. De reden hiervoor is dat voor het gezondheidsbeleid de door roken veroorzaakte gezondheidsschade het doorslaggevende punt is.


De gezondheid van de bevolking is voor hen immers het hoogste en belangrijkste goed. Bij de afweging van goederen wordt de bescherming van de gezondheid dus hoger gewaardeerd dan de economische belangen van de tabaksindustrie.

Nyheter - Senast inkomna sorter av nikotinpåsar

Neemt het aantal
rokers toe als gevolg van
het tabaksverbod?

Het aantal mannelijke rokers neemt toe ondanks de daling van het tabaksgebruik. Daarentegen is het aantal vrouwelijke consumenten duidelijk aan het dalen.


Wereldwijd neemt het aantal pruimende en snuivende tabaksproducten af. Maar wereldwijd is er in plaats daarvan een toename van het roken te zien. Dit geldt echter alleen voor mannen.

Dit is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en naar voren gebracht in een rapport over tabaksgebruik.


Volgens directeur-generaal Adhanom Ghebreyesus van de WHO is er een trendbreuk te zien. Zij geloven dat deze daling van het tabaksgebruik door mannen een keerpunt is in de strijd tegen tabak.


Deze daling is te danken aan regeringen die voorstander zijn van een verbod op en een strenge regelgeving voor tabak. Een tijd lang nam het aantal mannen dat dodelijke tabak gebruikte enorm toe.

Pruimtabak verboden in Duitsland?

Dit is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en naar voren gebracht in een rapport over tabaksgebruik.


Volgens directeur-generaal Adhanom Ghebreyesus van de WHO is er een trendbreuk te zien. Zij geloven dat deze daling van het tabaksgebruik door mannen een keerpunt is in de strijd tegen tabak.


Deze daling is te danken aan regeringen die voorstander zijn van een verbod op en een strenge regelgeving voor tabak. Een tijd lang nam het aantal mannen dat dodelijke tabak gebruikte enorm toe.

Pruimtabak verboden in Duitsland?

Als gevolg daarvan nam ook het aantal mensen toe dat aan de gevolgen van tabaksproducten overleed. Daarom zijn deze strengere maatregelen en verboden op sommige producten er gekomen.


Dit heeft met succes geleid tot een daling, reden waarom de WHO nauw wil samenwerken met landen, zoals Duitsland, om deze neerwaartse trend vast te houden.


Voorts bleek dat vier van de vijf tabaksgebruikers mannen waren, waaruit werd geconcludeerd dat vrouwen over het algemeen zijn gestopt met het gebruik van tabaksproducten, waaronder sigaretten.


Zij zijn niet zo afhankelijk van nicotine als mannen en kunnen ook sneller van hun verslaving afkicken.


Het aantal vrouwelijke tabaksgebruikers is tussen 2000 en 2018 naar schatting met ongeveer 100 miljoen gedaald, terwijl het aantal mannelijke tabaksgebruikers met ongeveer 40 miljoen is gestegen.


Maar de WHO voorspelt dat het aantal mannen tegen 2025 ook zal dalen. Verwacht wordt dat er tegen die tijd een daling van ongeveer zes miljoen mannelijke gebruikers zal zijn.


Voor vrouwen wordt een daling van 32 miljoen tegen 2025 verwacht.


Ook het aantal vrouwelijke rokers blijft dalen. Tegen 2025 zijn er misschien wel 138 miljoen mensen gestopt met roken.


Volgens het WHO-rapport zal het aantal mannelijke rokers echter toenemen tot 920 miljoen in 2025. Momenteel zijn er 917 miljoen.


Het verbod op bepaalde tabaksproducten heeft dus een effect gehad op vrouwen. Zij stappen immers niet terug op sigaretten. Maar het tegenovergestelde is waar voor mannen.


Hoewel ze minder pruimtabak of snuiftabak gebruiken, vallen ze toch weer terug op sigaretten.


Volgens de WHO sterven elk jaar acht miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Daarvan sterven 1,2 miljoen mensen die zelf niet roken of enige vorm van tabak gebruiken.


Zij zijn de zogenaamde passieve rokers en sterven aan de gevolgen omdat zij samenleven met rokers of met hen moeten werken.


Om de medemens niet in gevaar te brengen door rokers, willen de WHO en natuurlijk het gezondheidsbeleid van vele landen ervoor zorgen dat een verdere daling wordt bevorderd in het algemeen en vooral bij mannen.